Proiectare constructii - documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire

Proiectantul isi propune anumite principii de piata caracteristice activitatilor intelectuale prestate la proiecte, studii, cercetari, expertize, analize tehnico - economice etc. Aceste principii fac ca proiectantul si beneficiarul sa nu se simta obligati sa aplice, anumite preturi, tarife, parametrii in mod standard.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru lucrari ca:
 • atunci cand se construieste, se consolideaza, modifica, extinde sau cand se reconstruieste, toate acestea putand sa afecteze structura de rezistenta a cladirii
 • cele de mai sus se aplica si  la modificarile aduse monumentelor istorice;
 • recontructia si modernizarea a retelelor de comunicatii, a celor edilitare subterane si aeriene, a cailor de transport, a retelelor de  distributie a energiei electrice si a celei termice, a amenajarilor de spatii verzi, parcuri, piete, si ceea ce apartine domeniului public;
 • in ceea ce priveste escavarile si forajele pentru studiile geotehnice, balastiere, sonde de gaze, si petrol;
 • pentru lucrarile cu caracter provizoriu;
 • amplasarea taberelor de corturi , casutelor sau rulotelor;

Exista anumite lucrari care se pot realiza si fara autorizatia de constructie:

 • reparatii la acoperisuri sau terase, cand nu se schimba forma acestora, si materialele din care sunt executate;
 • reparatii in ceea ce priveste tamplaria interioara si exterioara, doar daca se pastreaza forma si marimile golurilor, precum reparatii si lucrari care se refera la sobele de incalzit;
 • pentru zugravelile interioare, dar si exterioare, fara a se modifica elementele si culorile cladirilor;
 • reparatiile instalatiilor interioare si la cele exterioare, fara a se modifica structura de rezistenta sau a aspectului arhitectural;
 •  reparatiile realizate  la pardoseli;
 • reparatiile cu trotuarele, cu zidurile de rezistenta si cu scarile de acces, fara a se modifica constructia;
 • mentenanta si reparatiile infrastructurii retelelor de comunicatie, ce se realizeaza in extravilan si intravilan, insa este necesara mentinerea functiunilor initiale;
 • lucrarile de investigare, cercetare si expertizare a constructiilor;
 •  foraje si sondaje geotehnice de pana la 5 m adancime.

Documentatia necesara emiterii autorizatiei de construire

    Dosarul ce se depune pentru ca autorizatia de construie sa se emita este cuprins din:

 • Cererea in urma careia se va emite autorizatia de construire, implicit anexa cu elementele de identificare si cu datele tehnice;
 • Actul ce dovedeste proprietatea asupra imobilului (copie legalizata);
 • Certificatul de urbanism (copie)
 • Proiectul  de autorizare pentru inceperea lucrarilor de constructie (referatele de verificare, expertiza tehnica) - in doua exemplare;
 • Fise tehnice pentru dobandirea avizelor cerute prin certificatul de urbanism (doua exemplare).
 • Alte avize, stabilite prin certificatul de urbanism (copie);
 • Declaratie pe propie raspundere cum ca imobilul nu se afla sub litigiu;
 • Plata taxei de emitere a autorizatiei de construire (copie);
 • Plata taxelor legale pentru avizele respective (copie);
 • Proiectul propriu zis in care sunt incluse desenele tehnice;
 • Studii cerute prin certificatul de urbanism (doua exemplare).

 Continutul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii

Este extras din proiectul tehnic, si cuprinde:
    1) Opisul pieselor scrise si desenate;        
    2) Piese scrise:
         Lista si semnaturile proiectantilor;
        Memorii pe specialitati;
       Devizul general al lucrarii;
       Studiul geotehnic;
       Referat de verificare a proiectului;
       Expertiza tehnica (daca este cazul);
        Fisele tehnice cu avizele necesare emiterii acordului unic;
        Acordul unic;
        Avize specifice cerute prin C.U.;
                2.9.1. Avizul Brigazii de Pompieri;
                2.9.2. Avizul comandamentului Apararii Civile;
                2.9.3. Acordul Gospodaririi Apelor;
                2.9.4. Acordul de mediu
                2.9.5. Avizarea sanitara                                       
                2.9.6. Avizul Ministerului Culturii
                2.9.7. Avizul Directiei monumentelor istorice;
                2.9.8. Avizul M.Ap.N.
                2.9.9. Avizul altor ministere;
                2.10. Acordul vecinilor, pentru constructii noi amplasate adiacent constructiilor existente - sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii de destinatii in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii in constructii cu alta destinarie decit cea a cladirilor invecinate;
                2.11. Tema de proiectare
    3) Piese desenate:
        3.1. Planuri generale:
                3.1.1. Plan de incadrare in zona;
                3.1.2. Plan de situatie;
        3.2. Planse pe specialitati:
                3.2.1. Planuri de arhitectura (partiuri, sectiuni, fatade si acoperis);
                3.2.2. Planuri de structura (planul fundatiilor, detalii de fundatii );
                3.2.3. Schemele instalatiilor (A.C., termice, electrice, etc );
    4)  Dotari si instalatii tehnologice (desen de ansamblu, scheme de fluxuri tehnologice)